System CAS (Centralny System Autentykacji) umożliwia korzystanie z wielu usług po zalogowaniu się w jednym miejscu. Zalogowanie do CAS daje dostęp do systemu USOSweb (index elektroniczny) oraz portalu e-Student https://e-learning.pwsz.krosno.pl

Wprowadź swój indentyfikator sieciowy (adres e-mail) i hasło